การแสดงผล

+
-

กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ลำดับ สาขา รุ่นที่ วันทดสอบ หน่วยงาน
1 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า 1 14 ก.พ. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
2 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 16 พ.ค. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร