การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดวุฒิบัตรและหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์

#ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม #ทดสอบมาตรฐาน #ประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สามารถดาวน์โหลดวุฒิบัตรได้ด้วยตัวเองได้ที่ระบบบริการค้นหาวุฒิบัตรและหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์
- วุฒิบัตรฝึกอบรม
- หนังสือรับรองทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
- หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
ขั้นตอนการดาวน์โหลดให้คลิกลิงค์ https://e-report.dsd.go.th/CertificateService หรือสแกนคิวอาร์โค๊ดเพื่อเข้าระบบดาวน์โหลดหนังสือรับรองและวุฒิบัตร Digital Signature กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
1. กรอกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
2. กรอกวันเดือนปีเกิด (เช่น 01/01/2533)
สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์
เว็บไซต์ : www.dsd.go.th/kalasin
Email : saraban-ksn@dsd.go.th
โทร : 0 4384 0186