การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

21 มี.ค. 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

18 มี.ค. 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

12 มี.ค. 2567

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

27 ก.พ. 2567

สนพ.กาฬสินธุ์ รับสมัครฝึกอบรม การทำขนมฟิวชั่น (เบเกอรี่)

21 ก.พ. 2567

สนพ.กาฬสินธุ์ เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์

27 ธ.ค. 2566

สนพ.กาฬสินธุ์ รับสมัครเข้าฝึกอบรม ปี งบประมาณ 2567

4 ธ.ค. 2566

สนพ.กาฬสินธุ์ รับสมัครเข้าฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดิจิทัลรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (D-Workforce)

27 พ.ย. 2566

สนพ.กาฬสินธุ์ รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรเบเกอรี่ 7-11 ส.ค.66

17 ก.ค. 2566