การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนพ.กาฬสินธุ์ รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรเบเกอรี่ 7-11 ส.ค.66

17 ก.ค. 2566

รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานสำหรับบุคคลทั่วไปหรือผู้ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

16 ก.พ. 2566

สนพ.กาฬสินธุ์รับสมัครเข้าฝึกยกระดับฝีมือ สาขาเขียนแบบฯและสาขา CNC

28 พ.ย. 2565

สนพ.กาฬสินธุ์รับสมัครเข้ารับการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (GIG Worker)

26 ต.ค. 2565

แผนพัฒนากำลังคนจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

17 พ.ค. 2565

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2

8 เม.ย. 2565

ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ ประจำปี 2564

29 มี.ค. 2565

อบรมฟรี!!! โครงการอบรมช่างชุมชน หลักสูตร ปี 2565 การอบรมช่างชุมชน 4 หลักสูตร จำนวน 1,000 คน (หลักสูตร 250 คน)

24 ก.พ. 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

24 ก.พ. 2565