การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

3 เม.ย. 2567

ใบสั่งจ้างเลขที่ 173/2567

3 เม.ย. 2567

ใบสั่งจ้างเลขที่ 171/2567

1 เม.ย. 2567 3

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจัดจ้างขนย้ายและตกแต่งห้องนิทรรศการพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 เม.ย. 2567 3

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ

1 เม.ย. 2567 3

ใบสั่งจ้างเลขที่ 172/2567

1 เม.ย. 2567 1

ใบสั่งจ้างเลขที่ 170/2567

1 เม.ย. 2567 2

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 เม.ย. 2567 2

ใบสั่งจ้างเลขที่ 169/2567

29 มี.ค. 2567 8

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 มี.ค. 2567 7

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: การประชุมปิดตรวจรายงานการเงินกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565