การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ใบสั่งจ้างเลขที่ 182/2566

12 เม.ย. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์ในรูปแบบข่าว เกี่ยวกับภารกิจภาพรวมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านสื่อออนไลน์ โดยวิธีิเฉพาะเจาะจง

12 เม.ย. 2566

การประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2566

21 มี.ค. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ

3 ก.พ. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ม.ค. 2566

ใบสั่งซื้อเลขที่ 250/2564

26 ส.ค. 2564

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 189/2564

23 มิ.ย. 2564

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 180/2564

14 มิ.ย. 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล

4 มิ.ย. 2564