การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศชมเชยหน่วยงาน

24 พ.ค. 2567

ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่

24 พ.ค. 2567

การประกาศเจตนารมณ์การไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567

21 พ.ค. 2567

ประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม

16 พ.ค. 2567

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษา และซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์

24 ต.ค. 2566

ใบสั่งจ้างเลขที่ 324/2566

10 ส.ค. 2566

ประกาศผู่ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารภารกิจภาพรวมของกรมพัฒนาฝีมมือแรงงาน ทางสื่อออนไลน์

27 ก.ค. 2566

ประกาศชมเชยการปฏิบัติงาน

20 มิ.ย. 2566

เชิดชูเกียรติหน่วยงาน

20 มิ.ย. 2566