การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ใบสั่งจ้างเลขที่ 324/2566

10 ส.ค. 2566

ประกาศผู่ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารภารกิจภาพรวมของกรมพัฒนาฝีมมือแรงงาน ทางสื่อออนไลน์

27 ก.ค. 2566

ประกาศชมเชยการปฏิบัติงาน

20 มิ.ย. 2566

เชิดชูเกียรติหน่วยงาน

20 มิ.ย. 2566

ประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม

15 มิ.ย. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างทำป้ายอะคริลิคและกรอบสำหรับใส่ป้าย

12 มิ.ย. 2566

ใบสั่งจ้างเลขที่ 182/2566

12 เม.ย. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์ในรูปแบบข่าว เกี่ยวกับภารกิจภาพรวมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านสื่อออนไลน์ โดยวิธีิเฉพาะเจาะจง

12 เม.ย. 2566

การประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2566

21 มี.ค. 2566