การแสดงผล

+
-

องค์กรคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

1. กิจกรรมแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินยืม

 https://drive.google.com/drive/folders/1p4eUaqRTh4XlzGpRNbCcrC3tvcEIrEED?usp=drive_link

2. กิจกรรมการตรวจสอบข้อคลาดเคลื่อนของบัญชีเงินสดในมือ

 https://drive.google.com/drive/folders/1L3bcPOlONTqpOVdE_rqSdFT_Cr5e4OtY?usp=drive_link

3.กิจกรรมการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

 https://drive.google.com/drive/folders/1NU0a_nnBXbpt59WeO6thifBhUyNr_OAk?usp=drive_link

4.กิจกรรม 5 ส (สะสาง สะอาด สะดวก สร้างนิสัย สุขลักษณะ)

 https://drive.google.com/drive/folders/1yMDv0QlldAthBUzNmYEH8KpRlFroUaKj?usp=drive_link

5.กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย 

https://drive.google.com/drive/folders/1118bUnC3wUTdTTYeC2DOvOmoKMtYIqg9?usp=drive_link