การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างออกแบบและจัดพิมพ์สมุดประชาสัมพันธ์ ปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 พ.ย. 2565

ใบสั่งจ้างเลขที่ 56/2566

30 พ.ย. 2565 1

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 พ.ย. 2565 1

ใบสั่งซื้อเลขที่ 55/2566

29 พ.ย. 2565 1

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจัดจ้างทำแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 พ.ย. 2565 1

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 พ.ย. 2565 1

ใบสั่งจ้างเลขที่ 54/2566

28 พ.ย. 2565 2

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 พ.ย. 2565 3

ใบสั่งจ้างเลขที่ 53/2566

28 พ.ย. 2565 2

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 พ.ย. 2565 2

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ประชุมสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและวางแผนการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565