การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ใบสั่งซื้อ 196/2567

20 พ.ค. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อยางรถยนต์

20 พ.ค. 2567

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานเลขานุการกรม

20 พ.ค. 2567 2

ประกาศประกวดราคา การจ้างโครงการยกระดับการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการบริบาล (ผู่้ดูแลผู้สูงอายุ) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและรองรับสังคมผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 พ.ค. 2567 3

ประกาศประกวดราคา การจ้างโครงการยกระดับการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการบริบาล (ผู่้ดูแลผู้สูงอายุ) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและรองรับสังคมผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 พ.ค. 2567 3

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 พ.ค. 2567 5

ประกาศผลผู้ชนะการจ้างโครงการพัฒนาระบบ Mobile Application รับรองความรู้ความสามารถ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)

17 พ.ค. 2567 3

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อน้ำดื่ม

17 พ.ค. 2567 4

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมาป้องกันและกำจัดหนู มด แมลงสาบ ปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 พ.ค. 2567 4

ประกาศประกวดราคา การจ้างโครงการยกระดับการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการบริบาล (ผู่้ดูแลผู้สูงอายุ) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและรองรับสังคมผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 พ.ค. 2567 7

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: การประชุมปิดตรวจรายงานการเงินกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565