การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ใบสั่งจ้างเลขที่ 104/2566

30 ม.ค. 2566

ใบสั่งจ้างเลขที่ 105/2566

30 ม.ค. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อยางรถยนต์ราชการ

30 ม.ค. 2566

ใบสั่งซื้อเลขที่ 107/2566

30 ม.ค. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ม.ค. 2566

ใบสั่งจ้างเลขที่ 106/2566

30 ม.ค. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ม.ค. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านทางสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ม.ค. 2566

ใบสั่งจ้างเลขที่ 102/2566

26 ม.ค. 2566