การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2566

6 ต.ค. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 ต.ค. 2565

ประกาศผลผู้ชนะการจ้างจัดโครงการมหกรรมรวมพลังสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ๒๐๒๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 ก.ย. 2565

ใบสั่งซื้อ 279/2565

30 ก.ย. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อกระดาษชำระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ก.ย. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทางหนังสือพิมพ์มติชน และข่าวสด

29 ก.ย. 2565

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้างพัฒนาเว็บไซต์การแข่งขันฝีมือแรงงาน (WorldSkills Thailand Website)

28 ก.ย. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์โครงการมหกรรม Skill Expo Thailand 2022 ทางสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ก.ย. 2565

ใบสั่งซื้อเลขที่ 278/2565

27 ก.ย. 2565