การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ใบสั่งจ้างเลขที่ 233/2566

2 มิ.ย. 2566

ใบสั่งจ้างเลขที่ 234/2566

2 มิ.ย. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างออกแบบพร้อมจัดพิมพ์วารสารประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 มิ.ย. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องทำกาแฟ

2 มิ.ย. 2566

ใบสั่งซื้อเลขที่ 231/2566

1 มิ.ย. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 มิ.ย. 2566

ใบสั่งซื้อเลขที่ 232/2566

1 มิ.ย. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 มิ.ย. 2566

ใบสั่งจ้างเลขที่ 230/2566

31 พ.ค. 2566