การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี จัดกิจกรรมโครงการบริการจัดหางานและอาชีพ ร่วมจัดกิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย โดยร่วมประชาสัมพันธ์ภารกิจและรับสมัครฝึกอาชีพ

20 มิ.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะแรงงานนอกระบบและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

19 มิ.ย. 2567 8

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสระบุรี

17 มิ.ย. 2567 2

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

12 มิ.ย. 2567 7

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน 2 ชั้น

10 มิ.ย. 2567 33

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน 2 ชั้น

20 พ.ค. 2567 48

ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพโดยวิธีขายทอดตลาด

9 เม.ย. 2567 672

ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชน ทำความสะอาด ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า รักษาความปลอดภัย และพนักงานขับรถยนต์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

3 พ.ย. 2566 195

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

24 ต.ค. 2566 248

ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชน ทำความสะอาด ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า รักษาความปลอดภัย และพนักงานขับรถยนต์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

24 ต.ค. 2566 219

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๘ สระบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

25 ม.ค. 2566 241

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๘ สระบุรี ประกาศประกวดจัดซื้อครุภัณฑ์

12 ม.ค. 2566 225

ขอยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

10 ม.ค. 2566 209

ประกาศ ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

29 ธ.ค. 2565 222

ปฏิทินกิจกรรม

/// end if

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

บริการประชาชนและสถานประกอบการ