การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรีประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา

18 เม.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ครั้งที่ 4/2567

3 เม.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567

3 เม.ย. 2567

สถาบันฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

3 เม.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานและรับสมัครนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ 2567

3 เม.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (ครั้งที่ 3)

3 เม.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี มอบเครื่องมือทำกิน โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker)

3 เม.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี เข้าตรวจประเมินความพร้อมและความเหมาะสมของสถานที่ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1

3 เม.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี เข้าตรวจประเมินความพร้อมและความเหมาะสมของสถานที่ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่่อมแม็ก ระดับ 1

27 มี.ค. 2567