การแสดงผล

+
-

กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ลำดับ สาขา รุ่นที่ วันทดสอบ หน่วยงาน
1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 6 18 ก.ค. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี สมัคร