การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

รูป ชื่อ-นามสุกล อีเมล หลักสูตรที่จบ ดูเพิ่มเติม
นายโชติเดชา - วันธนภูมิ - : เข้ารับการฝึกจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี สาขาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 60 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 20 เมษายน 2551 และหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 31 กรกฎาคม 2555
นางสาวทองสุข - ปิ่นแก้ว - หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ปี 2552