การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

วันที่พุธที่ 17 กรกฎาคม 2567 นางสาวน้อยหน่า บางสีองค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ และฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ออกตรวจสถานประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

19 ก.ค. 2567

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 นางสาวน้อยหน่า บางสีองค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร มอบหมายให้ นายดนุพล นาคอินทร์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ เปิดฝึกอบรมการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร การแต่งผมชายสไตล์วินเทจ รุ่นที่ 18/2567

19 ก.ค. 2567

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 นางสาวน้อยหน่า บางสีองค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร มอบหมายให้ นายดนุพล นาคอินทร์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ เปิดฝึกอบรมการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร ผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่ม รุ่นที่ 17/2567

19 ก.ค. 2567

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 นางสาวน้อยหน่า บางสีองค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร มอบหมายให้ นายดนุพล นาคอินทร์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ เปิดฝึกอบรมการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก รุ่นที่ 16/2567

19 ก.ค. 2567

ข่าวประกวดราคา

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องเชื่อมทิก ระบบอินเวอร์เตอร์ LCD Full Digital

5 มิ.ย. 2567 23

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2567

1 พ.ย. 2566 92

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาดพนักงานรักษาดูแลต้นไม้สนามหญ้าและสวนหย่อม พนักงานขับรถ ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2567

1 พ.ย. 2566 92

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2564)

24 ม.ค. 2565 414

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส4-64

28 ต.ค. 2564 559

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกไตรมาส2-64

30 เม.ย. 2564 721

ประกาศ

15 ก.พ. 2564 726

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม

8 เม.ย. 2563 1,403

ประกาศจัดซื้อรถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังส่ง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24 ก.พ. 2563 1,031

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) และรับคำวิจารณ์

18 ก.พ. 2563 996

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้กำลังใจเยาวชน สาขาการประกอบอาหาร

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ประชาสัมพันธ์

บริการประชาชนและสถานประกอบการ