การแสดงผล

+
-

ประวัติหน่วยงาน

 

สำนักงานพัฒนาฝีมือเเรงงานพิจิตร สังกัดกรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน กระทรวงเเรงงาน ตั้งอยู่ที่ 33 หมู่ 2 ตำบล โรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 22 ไร่  มีวิสัยทัศน์คือ "กำลังเเรงงานไทย มีทักษะ ได้มาตรฐานสากล" (Workforce with world class competency)  มีภารกิจ 4 ด้าน  ดังต่อไปนี้ 1.ด้านการพัฒนาฝีมือเเรงงาน 2.ด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือเเรงงาน 3. ด้านการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ  4.ด้านการสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือเเรงงานระหว่างภาครัฐเเละเอกชน