การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด หลากหลายตำแหน่งงาน ด้านงานช่าง เพื่อให้นักศึกษาและศิษย์ที่จบการศึกษาสนใจเข้าร่วมรับการคัดเลือก รายละเอียด >>>>

27 ก.พ. 2567

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเป็นผู้ให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน Giftlikes โดยบริษัทขอความร่วมมือจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

27 ก.พ. 2567

ประชาสัมพันธ์กรอบนโยบายและหลักเกณฑ์การแข่งขันฝีมือแรงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐ ระดับภาค (WorldSkills Thailand Regional Competition 2024)

27 ก.พ. 2567

ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเเละพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรเเละพระมหาโมคคัลลานะ

27 ก.พ. 2567

ข่าวประกวดราคา

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2567

1 พ.ย. 2566 40

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาดพนักงานรักษาดูแลต้นไม้สนามหญ้าและสวนหย่อม พนักงานขับรถ ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2567

1 พ.ย. 2566 38

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2564)

24 ม.ค. 2565 366

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส4-64

28 ต.ค. 2564 430

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกไตรมาส2-64

30 เม.ย. 2564 663

ประกาศ

15 ก.พ. 2564 671

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม

8 เม.ย. 2563 1,342

ประกาศจัดซื้อรถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังส่ง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24 ก.พ. 2563 944

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) และรับคำวิจารณ์

18 ก.พ. 2563 892

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3

26 ก.ค. 2562 11,332

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: การใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ประชาสัมพันธ์

บริการประชาชนและสถานประกอบการ