การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร ข้อมูล ณ 15 ก.ย. 64 16/09/2564