การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวเพลินพิศ คำพันธุ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ เข้าควบคุมกำกับดูแล ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

3 เม.ย. 2567

วันที่ 27 มีนาคม 2567 นายจักรพันธ์ จ๊อดดวงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการประจำจังหวัดพิจิตร ครั้งที่๓๒๕๖๗ (ครั้งที่๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖) เพื่อพิจารณาคำร้องขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ

27 มี.ค. 2567

วันที่ 27 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร มอบหมายเจ้าหน้าที่ออกตรวจสถานประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

27 มี.ค. 2567

วันที่ 26 มีนาคม 2567 นายจักรพันธ์ จ๊อดดวงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร มอบหมายให้นางสาวเพลินพิศ คำพันธุ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร จัดพิธีมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน)

26 มี.ค. 2567

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสารทำความเย็นธรรมชาติ กิจกรรมความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ภายใต้คณะทำงานเผยแพร่องค์ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการใช้สารทำความเย็นธรรมชาติสำหรับเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น โครงการ Green Cooling Initiative (GCI) III

26 มี.ค. 2567

วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายจักรพันธ์ จ๊อดดวงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เข้าร่วมพิธีตัดปอยผมนาค โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567(2498) เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวน 211 คน

25 มี.ค. 2567

วันที่ 22 มีนาคม 2567 นายจักรพันธ์ จ๊อดดวงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

22 มี.ค. 2567

วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายจักรพันธ์ จ๊อดดวงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เข้าตรวจเยี่ยมและควบคุมกำกับดูแล การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา อาชีพพนักงานนวดไทย ระดับ 1 ให้กับผู้ต้องขังหญิง

22 มี.ค. 2567

วันที่ 19 มีนาคม 2567 นายจักรพันธ์ จ๊อดดวงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร จัดพิธีมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) ให้กับกลุ่มแรงงานผู้ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐ แรงงานนอกระบบ

19 มี.ค. 2567