การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

รูป ชื่อ-นามสุกล อีเมล หลักสูตรที่จบ ดูเพิ่มเติม
นายอานนท์ - ศรีคำ arnonsrikumn@gmail.com การฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
นายปฏิพล - จันทร์เชื้อ toothanawut@hotmail.com หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ปี 2543