การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารแผน BCP 2563.pdf 1,456 KB .pdf 539
PTT แผน BCP 28-05-63 ชี้แจง facebook live.pdf 2,071 KB .pdf 765
_มติครม_ปี 63 31 มีนาคม 2563.pdf 4,126 KB .pdf 347
form_แผนรองรับภาวะวิกฤต.docx 157 KB .docx 340
คู่มือ_BCM_2020_v7Final ส.ก.พ.ร..pdf 1,607 KB .pdf 294
แนวทาง.pdf 2,966 KB .pdf 381