การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
PPT_presentอ.เอกลักษณ์.pptx 8,810 KB .pptx 248
กลุ่ม1-อบรม.pdf 2,514 KB .pdf 145
กลุ่ม2-ภารกิจมาตรฐานฝีมือแรงงาน.ppt 249 KB .ppt 168
กลุ่ม3-ทบทวน พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ.pdf 1,313 KB .pdf 168
กลุ่ม4-ภารกิจการรับรองความรู้ค.pptx 61 KB .pptx 161