การแสดงผล

+
-

ติดต่อเรา

ที่อยู่  กองแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 9 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถ.มิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
 
 
 
 
โทรศัพท์
ฝ่ายบริหารทั่วไป : 0-2247-6603  (สายใน 1917)
กลุ่มงานนโยบายและแผน : 0-2246-1935  (สายใน 1915)
กลุ่มงานสถิติและประเมินผล : 0-2245-7065  (สายใน 1913 , 1921
กลุ่มงานวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเครือข่าย : 0-2247-9420 , 0-245-1879 (สายใน 1914 , 1901)
กลุ่มงานแผนพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (รปช.) : 0-2245-4042 (สายใน 1506 , 1509)
 
อีเมล์ผู้ดูแลเว็บไซต์: it@dsd.go.th 
 
เปิด จันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
 

ติดต่อเรา