การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่เครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน

15 มี.ค. 2566

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาทักษะให้แก่กำลังแรงงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

13 มี.ค. 2566 4

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแถลงผลงานการส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงาน ภายใต้หัวข้อ “ศึกษาธิการ-แรงงาน ร่วมใจสู่ไทยมีงานทำ”

7 มี.ค. 2566 5

การประชุมเตรียมจัดงานแถลงผลงานการส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงาน ภายใต้หัวข้อ “ศึกษาธิการ-แรงงาน ร่วมใจสู่ไทยมีงานทำ”

3 มี.ค. 2566 4

ปฏิทินกิจกรรม

/// end if

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: วิธีการใช้งานระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: พิธีลงนามกับสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

บริการประชาชนและสถานประกอบการ