การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 4 ทักษะในการเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงพื้นที่.jpg 650
2 10 อันดับเทรนด์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตร ปี 2022.jpg 1060
3 การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทและขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่.pdf 151
4 เทรนด์ IOT.png 1220
5 แรงขับเคลื่อนประเทศไทย 2022.png 668
6 เทรนด์การค้าสู่ METAVERSE.png 768
7 เผยแพร่ Infographic หัวข้อ เทคโนโลยีสะอาด Clean Tech.png 759
8 ทักษะมาแรง ของ 7 สายงาน รันวงการยุคดิสรัป ปี 2022.jpg 1248
9 1646713939480.jpg 459
10 Mckinsey.jpg 145
11 รายงานการศึกษา เรื่อง นโยบายการดึงดูดและจูงใจแรงงานต่างชาติที่มีทักษะสูงให้ทำงานในประเทศไทยเพื่อเพิ่มผลิตภาพและพัฒนาเศรษฐกิจไทย new.pdf 827
12 รายงานการศึกษาวิจัยแนวทางการเพิ่มผลิตภาพแรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภาพแรงงานไทย.pdf 713