การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
37 มาตรการป้องกันผลประดยชน์ทับซ้อน.pdf 631
38 ประกาศกองวิเทศสัมพันธ์.pdf 273
39 มาตรการกองวิเทศสัมพันธ์.pdf 350
40 law_ministry_2545(5).pdf 342
41 office_dsd2559_for18oct2016.pdf 320
42 skill standard announcement.pdf 575
43 older person caregiver curriculumn.pdf 332
44 older person caregiver qualification.pdf 426
45 productivity.pdf 363
46 สรุปโครงการทักษะแรงงานอาชีพ ลาว กัมพูชา เมียนมา.pdf 588
47 ร่างรายชื่อหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตามโครงสร้างใหม่.pdf 809
48 25_File_ชื่อภาษาอังกฤษ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและหน่วยงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน_14092559155530_.pdf 1681