การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
37 มาตรการป้องกันผลประดยชน์ทับซ้อน.pdf 610
38 ประกาศกองวิเทศสัมพันธ์.pdf 253
39 มาตรการกองวิเทศสัมพันธ์.pdf 329
40 law_ministry_2545(5).pdf 311
41 office_dsd2559_for18oct2016.pdf 301
42 skill standard announcement.pdf 547
43 older person caregiver curriculumn.pdf 313
44 older person caregiver qualification.pdf 409
45 productivity.pdf 343
46 สรุปโครงการทักษะแรงงานอาชีพ ลาว กัมพูชา เมียนมา.pdf 570
47 ร่างรายชื่อหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตามโครงสร้างใหม่.pdf 783
48 25_File_ชื่อภาษาอังกฤษ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและหน่วยงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน_14092559155530_.pdf 1650