การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามในรายงานประเมินผลเชิงเทคนิค โครงการรับรองทักษะร่วมกัน สาขาก่อสร้าง (ก่ออิฐ/ ฉาบปูน) ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

19 ก.พ. 2567 6

เยี่ยมชมการฝึกอบรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และหารือความร่วมมือจัดฝึกอบรมให้แก่แรงงานของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

19 ก.พ. 2567 2

งานเสวนาระดับสูงเพื่อฉลองวันแห่งความยุติธรรมทางสังคมโลก ประจำปี 2567 (World Day of Social Justice)

15 ก.พ. 2567 4

ต้อนรับคณะบุคคลจากมูลนิธิ ICDL แห่งสหภาพยุโรป เพื่อหารือแนวทางในการยกระดับทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ของแรงงานไทย สู่มาตรฐานสากล

2 ก.พ. 2567 18

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: องค์กรคุณธรรม การส่งเสริมคุณธรรมด้านหลักธรรมทางศาสนา

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: การถ่ายทำวีดิทัศน์กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างก่ออิฐ/ฉาบปูน