การแสดงผล

+
-

ติดต่อเรา

กองวิเทศสัมพันธ์

ชั้น 9 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์/โทรสาร : 0 2245 1829

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 907, 909

E-mail : icd@dsd.go.th

https://www.facebook.com/icd.dsd.mol

* ช่องทางการร้องทุกข์ - ร้องเรียน http://home.dsd.go.th/hr/web/index.php?name=knowledge&file=readknowledge&id=142

แผนที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

ติดต่อเรา