การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
13 ภาพการประชาสัมพันธ์การรับโทรศัพท์ที่ดี (ว.pdf 113
14 การให้บริการทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ.pdf 581
15 เผยแร่จดหมายข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 2.pdf 335
16 กิจกรรมฟังธรรมะออนไลน์ (วส.).pdf 138
17 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินภาคราชการ ปร.pdf 476
18 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปี 2564.pdf 332
19 รายงานการประชุมติดตามความคืบหน้า 25 ธ.ค. 63 1.pdf 403
20 มาตรการกองวิเทศสัมพันธ์ ปี 2564.pdf 314
21 เจตจำนงสุจริต.pdf 176
22 เจตจำนงสุจริต อธิบดี กพร.(ภาษาอังกฤษ).docx 246
23 เจตจำนงสุจริต อธิบดี กพร.(ภาษาไทย).pdf 158
24 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ปี 2564.pdf 263