การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
13 ภาพการประชาสัมพันธ์การรับโทรศัพท์ที่ดี (ว.pdf 136
14 การให้บริการทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ.pdf 729
15 เผยแร่จดหมายข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 2.pdf 420
16 กิจกรรมฟังธรรมะออนไลน์ (วส.).pdf 156
17 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินภาคราชการ ปร.pdf 506
18 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปี 2564.pdf 406
19 รายงานการประชุมติดตามความคืบหน้า 25 ธ.ค. 63 1.pdf 431
20 มาตรการกองวิเทศสัมพันธ์ ปี 2564.pdf 335
21 เจตจำนงสุจริต.pdf 193
22 เจตจำนงสุจริต อธิบดี กพร.(ภาษาอังกฤษ).docx 263
23 เจตจำนงสุจริต อธิบดี กพร.(ภาษาไทย).pdf 179
24 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ปี 2564.pdf 287