การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
25 แผนงาน กิจกรรม ปี 2564 วส.pdf 194
26 รายงานตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 1 - 2564.pdf 153
27 เอกสารเผยแพร่จากกลุ่มตรวจสอบภายใน ฉบับที.pdf 293
28 รายงานตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 3 - 2564.pdf 318
29 รายงานตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 2 - 2564.pdf 162
30 ข่าวคุณธรรมและวินัย ฉบับที่ 1 (2564).pdf 157
31 ประกาศยกย่อง เชิดชูหน่วยงาน องค์กรคุณธรรม.pdf 403
32 ประกาศกรม เรื่อง นโยบายการให้และรับของขวั.pdf 140
33 มาตรการและแนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf 423
34 คุณสมบัติ PLC.pdf 507
35 มาตรฐาน PLC.pdf 524
36 วิธีทดสอบ PLC.pdf 522