การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
25 แผนงาน กิจกรรม ปี 2564 วส.pdf 207
26 รายงานตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 1 - 2564.pdf 180
27 เอกสารเผยแพร่จากกลุ่มตรวจสอบภายใน ฉบับที.pdf 344
28 รายงานตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 3 - 2564.pdf 338
29 รายงานตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 2 - 2564.pdf 176
30 ข่าวคุณธรรมและวินัย ฉบับที่ 1 (2564).pdf 173
31 ประกาศยกย่อง เชิดชูหน่วยงาน องค์กรคุณธรรม.pdf 424
32 ประกาศกรม เรื่อง นโยบายการให้และรับของขวั.pdf 158
33 มาตรการและแนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf 444
34 คุณสมบัติ PLC.pdf 529
35 มาตรฐาน PLC.pdf 543
36 วิธีทดสอบ PLC.pdf 541