การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพที่ไม่สามารถใช้งานได้ ประจำปี พ.ศ.2566

6 ธ.ค. 2566 59

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด.พนักงานรักษาความปลอดภัย.พนักงานขับรถยนต์ ปี งปม.2567

16 พ.ย. 2566 62

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด,พนักงานรักษาความปลอดภัย,พนักงานขับรถยนต์

2 พ.ย. 2566 73

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

2 พ.ย. 2566 67

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 113/2566 วัสดุฝึก สาขา การทำเบเกอรี่ รุ่นที่ 1(39/2566)

16 ก.ค. 2566 126

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึก สาขา การทำเบเกอรี่ รุ่นที่ 1(39/2566)

16 ก.ค. 2566 134

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 112/2566 วัสดุฝึก สาขา การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม รุ่นที่ 2(38/2566)

16 ก.ค. 2566 108

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึก สาขา การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม รุ่นที่ 2(38/2566)

16 ก.ค. 2566 108

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิ.ย.66

14 ก.ค. 2566 110

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ค.66

14 ก.ค. 2566 124

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: หลักสูตรผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยาน ซึ่งไม่มีนักบิน (Drone) เพื่อการเกษตร

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย(2มี.ค.2567)

บริการประชาชนและสถานประกอบการ