การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด.พนักงานรักษาความปลอดภัย.พนักงานขับรถยนต์ ปี งปม.2567

16 พ.ย. 2566

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด,พนักงานรักษาความปลอดภัย,พนักงานขับรถยนต์

2 พ.ย. 2566 13

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

2 พ.ย. 2566 10

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 113/2566 วัสดุฝึก สาขา การทำเบเกอรี่ รุ่นที่ 1(39/2566)

16 ก.ค. 2566 60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึก สาขา การทำเบเกอรี่ รุ่นที่ 1(39/2566)

16 ก.ค. 2566 59

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 112/2566 วัสดุฝึก สาขา การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม รุ่นที่ 2(38/2566)

16 ก.ค. 2566 54

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึก สาขา การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม รุ่นที่ 2(38/2566)

16 ก.ค. 2566 51

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิ.ย.66

14 ก.ค. 2566 51

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ค.66

14 ก.ค. 2566 57

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เม.ย.66

14 ก.ค. 2566 79

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: สนพ.บึงกาฬ ฝึกอบรม การติดตั้งเครื่องรดน้ำระบบอัตโนมัติ

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย(2มี.ค.2566)

บริการประชาชนและสถานประกอบการ