การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 10/02/2565
ผลการปฏิบัติการพัฒนาฝีมือแรงงานปี 2559 ของ ศพจ.บึงกาฬ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2559 17/03/2559
ผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2558 24/06/2558