การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

วันที่ 17 พ.ค. 2565 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ ประชุมคณะผู้ตรวจประเมินภายในตามระบบประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมชั้น2 อาคารสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ เพื่อกำหนดสาขาและแผนการตรวจติดตามระบบประกันคุณภาพฯ ในรอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย.65-ก.ย.65)

17 พ.ค. 2565 3

วันที่ 17 พ.ค. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ โดยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ (นายธีรเดช ตรีทิพยบุตร)ให้เกียรติเป็นประธานมอบหนังสือรับรองมาตราฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 (รมฐ.2) สาขาพนักงานบริการ (แผนกอาหารทะเล) ระดับ 1 ให้กับบริษัทสยามแม็คโครจำกัด (มหาชน) สาขาบึงกาฬ โดยมีผู้จัดการสาขา (นางสาวธนพร เมษา) เป็นผู้รับมอบ และร่วมตรวจเยี่ยมแผนกอาหารทะเลของบริษัทสยามแม็คโครจำกัด (มหาชน) สาขาบึงกาฬ

17 พ.ค. 2565 2

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายธีรเดช ตรีทิพยบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ ปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขาการทำของที่ระลึกแหล่งท่องเที่ยวหินสามวาฬ รุ่นที่ 1 มีผู้รับการฝึก จำนวน 20 คน ซึ่งเป็นการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และจังหวัดบึงกาฬ ณ วัดเทพนิมิตรวราราม บ้านไร่สุขสันต์ ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

10 พ.ค. 2565 9

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายธีรเดช ตรีทิพยบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นสิริมงคลในหน่วยงาน ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ และด้านหน้าสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ

9 พ.ค. 2565 10

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

18 พ.ค. 2565

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2565

3 พ.ค. 2565 8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึก สาขา การทำของที่ระลึกแหล่งท่องเที่ยวหินสามวาฬ

3 พ.ค. 2565 8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกยกระดับฝีมือ สาขา ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร

26 เม.ย. 2565 15

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.65

19 เม.ย. 2565 15

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.65

19 เม.ย. 2565 18

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.65

19 เม.ย. 2565 15

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.64

19 เม.ย. 2565 15

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.64

19 เม.ย. 2565 17

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค.64

19 เม.ย. 2565 15

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: "โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มสินค้าประเภทขนมและอาหารว่าง"

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: วัน "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" 2563

บริการประชาชนและสถานประกอบการ