การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

ประชุมพิจารณา (ร่าง) มาตรฐานฯ (ม.26) สาขาช่างบริการงานเครื่องปรับอากาศ ระดับ 1

9 ก.ย. 2565 15

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2565

6 ก.ย. 2565 15

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ ดำเนินการออกตรวจติดตามสถานประกอบกิจการ ที่อยู่ในข่ายบังคับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำ สร้างความรับรู้การฝึกอบรมฝีมือแรงงานประจำปี พ.ศ. 2565 ให้ได้ตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมถึงการจ้างงานผู้มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ให้แก่ บริษัท ฮวนเกิงวู๊ด ประเทศไทย จำกัด

30 ส.ค. 2565 24

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ สถานประกอบกิจการ เพื่อส่งเสริมการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับลูกจ้าง การจ้างงานผู้มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และสร้างความรับรู้ถึงสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1.บริษัท เดอะวัน บีเค จำกัด 2.บริษัท บีเคเพลส แอนด์ รีสอร์ท จำกัด 3.บริษัท ประเสริฐนิกรกุลขนส่ง จำกัด

29 ส.ค. 2565 16

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอาชีพเสริม สาขา การจัดส่งสินค้าด้วยรถจักรยานยนต์ รุ่นที่ 1 (42/2565)

26 ก.ย. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตัดผ้าคลุมโต๊ะแบบจับจีบ ขนาด 180*60*75 ซม.

26 ก.ย. 2565

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ พนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 คน พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 คน และพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 ก.ย. 2565 4

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ พนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 คน พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 คน และพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 ก.ย. 2565 2

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ พนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 คน พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 คน และพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 ก.ย. 2565 15

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2565

8 ก.ย. 2565 14

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

8 ก.ย. 2565 15

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2565

8 ก.ย. 2565 16

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

8 ก.ย. 2565 14

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 50/2565

28 มิ.ย. 2565 45

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: สนพ.บึงกาฬ ฝึกอบรม การติดตั้งเครื่องรดน้ำระบบอัตโนมัติ

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย(2มี.ค.2565)

บริการประชาชนและสถานประกอบการ