การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ ร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวัน พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ณ หอประชุมจังหวัดบึงกาฬ ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ

6 ธ.ค. 2565

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

4 ธ.ค. 2565

อบรมฟรี!! หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ? รุ่น 2/2566

14 พ.ย. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬประสานความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ

9 พ.ย. 2565

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ ออกตรวจเยี่ยม สถานประกอบกิจการภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อติดตามผลการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน และหาแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงาน หลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรม การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจ้างงานผู้มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ในสาขาที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ การให้กู้ยืมและการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ บริษัท ฮวนเกิงว๊ด ประเทศไทย จำกัด

1 พ.ย. 2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำชาติจังหวัดบึงกาฬ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการพรวนดิน กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ในพื้นที่ ณ บริเวณรอบบึงนาคา ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

1 พ.ย. 2565

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ โดยฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ จำนวน 16 คน

26 ต.ค. 2565

ก.ล.ต. ขอเชิญหน่วยงานและบริษัทในตลาดทุนสมัครเข้าร่วมโครงการ "รางวัลองค์กรต้นแบบตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ 2565"

26 ต.ค. 2565

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565

5 ต.ค. 2565