การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การจักสาน 30 ปกติ 4 กรกฎาคม 2565 8 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ เต็ม
2 การสนับสนุนด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ 30 ปกติ 4 กรกฎาคม 2565 8 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ สมัคร
3 การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 30 ปกติ 1 สิงหาคม 2565 5 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ เต็ม