การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพที่ไม่สามารถใช้งานได้ ประจำปี พ.ศ.2566

6 ธ.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด.พนักงานรักษาความปลอดภัย.พนักงานขับรถยนต์ ปี งปม.2567

16 พ.ย. 2566

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด,พนักงานรักษาความปลอดภัย,พนักงานขับรถยนต์

2 พ.ย. 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

2 พ.ย. 2566

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 113/2566 วัสดุฝึก สาขา การทำเบเกอรี่ รุ่นที่ 1(39/2566)

16 ก.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึก สาขา การทำเบเกอรี่ รุ่นที่ 1(39/2566)

16 ก.ค. 2566

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 112/2566 วัสดุฝึก สาขา การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม รุ่นที่ 2(38/2566)

16 ก.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึก สาขา การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม รุ่นที่ 2(38/2566)

16 ก.ค. 2566

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิ.ย.66

14 ก.ค. 2566