การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

จำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพที่ไม่สามารถใช้งานได้ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พ.ย. 2565

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565

3 ต.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอาชีพเสริม สาขา การจัดส่งสินค้าด้วยรถจักรยานยนต์ รุ่นที่ 1 (42/2565)

26 ก.ย. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตัดผ้าคลุมโต๊ะแบบจับจีบ ขนาด 180*60*75 ซม.

26 ก.ย. 2565

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ พนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 คน พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 คน และพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 ก.ย. 2565

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ พนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 คน พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 คน และพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 ก.ย. 2565

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ พนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 คน พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 คน และพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 ก.ย. 2565

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2565

8 ก.ย. 2565

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

8 ก.ย. 2565