การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายธีรเดช ตรีทิพยบุตร ผู้อำนวยการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ และหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานในพิธี

1 ส.ค. 2565

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ ดำเนินการฝึกยกระดับฝีมือ การสนับสนุนด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ (IT Support) ระหว่างวันที่ 21 - 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. รวม 30 ชั่วโมง ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ จำนวน 20 คน โดยมีนายวิเชียร คิดจะทำ วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วิทยาเขตบึงกาฬ เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม ในการฝึกอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะฝีมือด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลให้กับแรงงานทุกกลุ่ม ตามยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

1 ส.ค. 2565

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โดยนำผู้เข้ารับการฝึกโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 20 คน ออกฝึกภาคปฏิบัติ พร้อมให้บริการตรวจเช็ค ล้างทำความสะอาด และเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ บริเวณพื้นที่ให้บริการผู้โดยสาร โดยมีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ และผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ

1 ส.ค. 2565

วันที่ 5 ก.ค. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ ร่วมจัดกิจกรรม ให้บริการประชาชน ตามโครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชนประจำปี พ.ศ 2565 โดยจัดกิจกรรม การฝึกทักษะอาชีพ สาขา การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวของจังหวัดบึงกาฬ พร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและการรับรองความรู้ความสามารถ ทั้งนี้มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ กว่า 300 คนร่วมรับบริการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยมี นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

12 ก.ค. 2565 14

ข่าวประกวดราคา

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 50/2565

28 มิ.ย. 2565 19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

18 พ.ค. 2565 34

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2565

3 พ.ค. 2565 40

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึก สาขา การทำของที่ระลึกแหล่งท่องเที่ยวหินสามวาฬ

3 พ.ค. 2565 41

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกยกระดับฝีมือ สาขา ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร

26 เม.ย. 2565 51

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.65

19 เม.ย. 2565 47

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.65

19 เม.ย. 2565 53

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.65

19 เม.ย. 2565 51

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.64

19 เม.ย. 2565 49

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.64

19 เม.ย. 2565 49

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: "โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มสินค้าประเภทขนมและอาหารว่าง"

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: วัน "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" 2563

บริการประชาชนและสถานประกอบการ