การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ออกหน่วยให้บริการประชาชน ในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์

20 มิ.ย. 2567

นำกล้าไม้ (ต้นสะเดา) ปลูก ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี ในโครงการ “72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567”

19 มิ.ย. 2567 2

เข้าร่วมโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ จำนวน 14 คัน

19 มิ.ย. 2567 2

เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรตามโครงการเข้าวัดฟังธรรม ไหว้พระวัดขวิด จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2567

14 มิ.ย. 2567 4

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

บริการประชาชนและสถานประกอบการ