การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดอุทัยธานี (กพร.ปจ.อน) ครั้งที่ 2/2567

23 เม.ย. 2567

ร่วมกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้”

23 เม.ย. 2567

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและผู้แทนหน่วยงานภายนอก เพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัด ครั้งที่ 1/2567

18 เม.ย. 2567

ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ด้วยการทำบุญ ตักบาตร สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการเริ่มต้นปีใหม่ไทย

18 เม.ย. 2567

การประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567

14 เม.ย. 2567

ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์

14 เม.ย. 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ ครั้งที่ 1 การสอบภาคความรู้ความสามารถ และมีสิทธิเข้ารับการสอบ ครั้งที่ 2 การสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นิติกร

11 เม.ย. 2567

ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้สีเหลือง (ต้นทองอุไร) เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

11 เม.ย. 2567

ดำเนินการสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่งนิติกร

11 เม.ย. 2567