การแสดงผล

+
-

ระบบการจัดการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

http://www.dsd.go.th/DSD/Complaint/index2559

 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

http://home.dsd.go.th/hr/web/index.php?name=knowledge&file=readknowledge&id=142