การแสดงผล

+
-

สอบราคาการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ทำความสะอาดอาคารสถานที่ ดูแลต้นไม้ สนามหญ้าสวนหย่อม และขับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

16 ก.ย. 2558

       ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุทัยธานี

       วันที่  ๑๕  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘

 

         ด้วยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุทัยธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  (ตั้งแต่วันที่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙  รวม  ๑๒  เดือน ) จำนวน 4 รายการ  ดังนี้                                                                                   

 ๑. จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่                      จำนวน ๔ คน

๒. จ้างเหมาบริการดูแลสนามหญ้าสวนหย่อม                               จำนวน ๕ คน

๓. จ้างเหมาบริการขับยานพาหนะ                                            จำนวน ๒ คน

๔. จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย                                     จำนวน ๔ คน  

 

       กำหนดยื่นซองราคาและใบเสนอราคา ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 28 กันยายน 2558  ระหว่างเวลา 08.30 น. -16.30น ที่ฝ่ายบรืหารงานทั่วไป อาคารอำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี เลขที่ 78 หมู่ 2  ต. หนองไผ่แบน อ. เมือง จ. อุทัยธานี ในวันเวลาราชการ

      กำหนดเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาบริการในวันที่ 29 กันยายน 2558    เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ.ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี เลขที่ 78 หมู่ 2  ต. หนองไผ่แบน อ. เมือง จ. อุทัยธานี 

 

 

 

 

 ผู้สนใจรายละเอียด คลิ้กดาวน์โหลดด้านล่าง