การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายศิลา - ชาญสุจริต

หลักสูตรที่จบ

สาขาช่างไฟฟ้า (1,120 ชั่วโมง) พ.ศ. 2547 2) สาขาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ (1,120 ชั่วโมง) พ.ศ. 2547 3) สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (1,680 ชั่วโมง) พ.ศ. 2550

เบอร์โทรศัพท์

082-3499429

อีเมล์

-

ที่อยู๋

84 หมู่ที่ 7 ถนน. – ตำบล ดอนเจดีย์ ต อำเภอ ดอนเจดีย์ จังหวัด สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72170

ประวัติ

สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

จบแล้วไปทำอะไร

ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เริ่มประกอบธุรกิจเองที่บ้านของบิดามารดา โดยรับซ่อมเครื่องเสียง เครื่องใช้ไฟฟ้า เดินสายไฟฟ้าในอาคาร ซ่อมบำรุงและติดตั้งเครื่องปรับอากาศบ้านและรถยนต์ จนถึง ปัจจุบัน มีรายได้ประมาณเดือนละ ๑๐,๐๐๐.- ถึง ๒๐,๐๐๐ .- บาท และได้สะสมเงินจำนวนหนึ่งซื้อ รถกระบะเก่าเพื่อใช้ในการทำงาน

ประสบความสำเร็จอย่างไร

ปัจจุบันประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นเจ้าของกิจการ รับซ่อมเครื่องเสียง อุปกรณ์เครื่องใช้ ไฟฟ้า เดินสายไฟฟ้าในอาคาร ซ่อมบำรุงและติดตั้งเครื่องปรับอากาศบ้านและรถยนต์ อยู่ที่ บ้านหนองแหลบ หมู่ ๗ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี