การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต และคณะ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

13 พ.ค. 2567 6

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต พัฒนากำลังแรงงานเพื่อก้าวข้ามค่าแรงขั้นต่ำได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือตามที่กฎหมายกำหนด

13 พ.ค. 2567 3

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวกันติชา รอดบุตร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สาขา Beauty Facial Massage ในรายการแข่งขัน The 7 Thailand Championship BEAUTY CONTEST 2024

13 พ.ค. 2567 5

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่นางสาวกันติชา รอดบุตร ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร นวดหน้าเพื่อความงาม (facial Massage for Beauty) จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

13 พ.ค. 2567 7

ข่าวประกวดราคา

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ

16 ม.ค. 2567 118

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ

31 ม.ค. 2566 333

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบท่อน้ำทิ้งและบ่อพัก1150เมตร

8 ก.พ. 2564 722

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 450 ตารางเมตร

8 ก.พ. 2564 725

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่องประกวดราคาจ้าง.ก่อสร้างงานก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่าอาคาร 145 เมตรpdf

8 ก.พ. 2564 738

ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ ก.พ. 2564

5 ก.พ. 2564 16,029

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ 2563

8 ก.ย. 2563 865

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ งานรักษาความปลอดภัย งานทำความสะอาดอาคารสถานที่ งานดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม

19 ก.ย. 2560 1,325

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

31 ส.ค. 2560 1,255

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการปี 2560

6 ก.ย. 2559 1,384

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ Excellent Training Center

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2565-2570 ครั้งที่ 1/2566

บริการประชาชนและสถานประกอบการ