การแสดงผล

+
-

ติดต่อเรา

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต  139 ม.4  ต.ศรีสุนทร  อ.ถลาง  จ.ภูเก็ต  83110

E-mail : phuketskill2557@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/phuketskill.dsd

แผนที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

ติดต่อเรา