การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภุเก็ต เปิดรับสมัครการฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker)

21 มี.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เปิดรับสมัครการฝึกอบรม หลักสูตร การนวดไทยเพื่อสุขภาพ (150 ชั่วโมง)

21 มี.ค. 2566

สรุปแผน ผลและงบประมาณในการพัฒนากำลังคนจำแนกตามอำเภอ (ระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด Dashboard) ปีงบประมาณ : 2566

7 มี.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เปิดรับสมัครการฝึกอบรม หลักสูตร พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

7 มี.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เปิดรับสมัคร ฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด )

7 มี.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เปิดรับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการนวดไทย (30ชั่วโมง)

7 มี.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เชิญชวนบุคคลทั่วไป มารับบริการนวดไทยประคบเพื่อสุขภาพ ฟรี

27 ก.พ. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เปิดรับสมัครการฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) **เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เท่านั้น** หลักสูตร การประกอบขนมอบ

20 ก.พ. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เปิดรับสมัครการฝึกอบรม หลักสูตร พนักงานต้อนรับ(Receptionist) (30 ชั่วโมง)

20 ก.พ. 2566