การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์วารสาร DSD News อิเล็กทรอนิกส์ (e-book)

15 พ.ย. 2566

DSD Online Training

10 พ.ย. 2566

สพร. 21 ภูเก็ต เปิดรับสมัครการฝึกอบรม พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

2 พ.ย. 2566

มาตรการให้ความช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สู้รบ ณ ประเทศอิสราเอล

16 ต.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เปิดรับสมัครการฝึกอบรม หลักสูตร การนวดไทยเพื่อสุขภาพ

11 ต.ค. 2566

รับสมัครฝึกอบรม และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

9 ต.ค. 2566

รับสมัครฝึกอบรม !!

4 ต.ค. 2566

สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหร่ยานยนต์ เชิญชวนฝึกอบรมฟรี ตุลาคม 2566

2 ต.ค. 2566

การประชาสัมพันธ์กระตุ้นการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่เพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs ทั้ง 17 ข้อ ภายในปี ค.ศ.2030

25 ก.ย. 2566