การแสดงผล

+
-

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและ Excellent Training Center

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: สพร. 23 ปัตตานี ออกหน่วยให้บริการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลังน้ำลด

บริการประชาชนและสถานประกอบการ