การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การซ่อมบำรุงและวิเคราะห์ปัญหาระบบหัวฉีดรถจักรยานยนต์ด้วยระบบ Doctor API 18 ปกติ 21 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี สมัคร
2 ช่างซ่อมมือถือสมาร์ทโฟน 18 ปกติ 21 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี เต็ม
3 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 18 ปกติ 10 มกราคม 2566 12 มกราคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี สมัคร