การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf 473
2 บค 02.pdf 397
3 เอกสารดาวน์โหลด - คู่มือส่งเสริมคุณธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่.pdf 767
4 แจ้งเวียนคู่มือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม.pdf 297
5 ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือเเรงงาน ๒๓ ปัตตานี (.pdf 591
6 ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือเเรงงาน ๒๓ ปัตตานี (.pdf 529
7 จิตสำนึกการให้บริการประชาชน.pdf 5286
8 มาตรฐานราคากลางครุภัณฑ์.PDF 712
9 จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน.pdf 590
10 เอกสารเผยแพร่ความรู้ การสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf 813
11 พรบ ข้าราชการ.pdf 624