การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf 453
2 บค 02.pdf 369
3 เอกสารดาวน์โหลด - คู่มือส่งเสริมคุณธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่.pdf 738
4 แจ้งเวียนคู่มือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม.pdf 274
5 ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือเเรงงาน ๒๓ ปัตตานี (.pdf 563
6 ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือเเรงงาน ๒๓ ปัตตานี (.pdf 512
7 จิตสำนึกการให้บริการประชาชน.pdf 5216
8 มาตรฐานราคากลางครุภัณฑ์.PDF 695
9 จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน.pdf 573
10 เอกสารเผยแพร่ความรู้ การสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf 790
11 พรบ ข้าราชการ.pdf 605