การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf 417
2 บค 02.pdf 333
3 เอกสารดาวน์โหลด - คู่มือส่งเสริมคุณธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่.pdf 711
4 แจ้งเวียนคู่มือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม.pdf 256
5 ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือเเรงงาน ๒๓ ปัตตานี (.pdf 539
6 ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือเเรงงาน ๒๓ ปัตตานี (.pdf 490
7 จิตสำนึกการให้บริการประชาชน.pdf 5170
8 มาตรฐานราคากลางครุภัณฑ์.PDF 672
9 จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน.pdf 554
10 เอกสารเผยแพร่ความรู้ การสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf 755
11 พรบ ข้าราชการ.pdf 570