การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

รูป ชื่อ-นามสุกล อีเมล หลักสูตรที่จบ ดูเพิ่มเติม
มะลีญัง - สุหลง Maleeyang1300@hotmail.com หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปี2554
แวรอซาลี - แวดอยี Master300@hotmail.co.th หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปี2556
ฮาเลน - สาและ ฺBangame108@Hotmail.com หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างคอมพิวเตอร์ ปี2553