การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม เข้าแถวเคารพธงชาติ สร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

29 พ.ค. 2566

รับสมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

25 พ.ค. 2566

รับสมัครฝึกอบรม สาขาการขับรถยนต์ส่วนบุคคล

9 พ.ค. 2566

รับสมัครฝึกอบรม สาขาช่างซ่อมมือถือสามาร์ทโฟน

3 พ.ค. 2566

มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้กับสถานประกอบกิจการ

3 พ.ค. 2566

งดรับ - งดให้

28 มี.ค. 2566

ข้อมูลการพัฒนากำลังคนจังหวัดปัตตานี

22 มี.ค. 2566

สพร.23 ปัตตานี ร่วมโครงการคุณธรรม โปร่งใส พ.ศ.2565

8 มี.ค. 2565

ผอ.สพร.23 ปัตตานี ติดตามผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564

8 ก.ย. 2564