การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สพร.23 ปัตตานี ร่วมโครงการคุณธรรม โปร่งใส พ.ศ.2565

8 มี.ค. 2565

ผอ.สพร.23 ปัตตานี ติดตามผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564

8 ก.ย. 2564

จังหวัดปัตตานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

28 มิ.ย. 2564

สพร.23 ปัตตานี จัดกิจกรรมให้บริการทางโทรศัพท์ แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

1 เม.ย. 2564

ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง การประกวด CDD Young Designer Contest

26 พ.ย. 2563

สพร.23 ปัตตานี เปิดฝึกอบรมโครงการอาชีพใหม่ ชีวิตใหม่ หลังโควิด-19

5 พ.ย. 2563

รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ประจำปี 2564

16 ต.ค. 2563

รับสมัครช่างแอร์ ฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐาน

2 ก.ค. 2563

แบบสำรวจข้อมูลอุปสงค์และอุปทานกำลังแรงงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรม

16 เม.ย. 2563