การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะเสนอซื้อวัสดุจัดทำมาตรฐาน มาตรา 26

16 ก.พ. 2567

ประกาศจัดจ้างงานวันมาตรฐาน

16 ก.พ. 2567

ประกาศจัดจ้างทำป้ายวันมาตรฐาน

16 ก.พ. 2567

ประกาศผู้ชนะเสนอซื้อวัสดุฝึกอบรม หลักสูตรช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ

16 ก.พ. 2567

ประกาศขายทอดตลาด พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องต้องใช้ ประจำปี 2567

7 ก.พ. 2567 14

ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุฝึกอบรม การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

2 ก.พ. 2567 5

ประกาศจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ GigWorker

2 ก.พ. 2567 5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายทำเนียบผู้บริหาร

23 ม.ค. 2567 10

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ 8 รายการ

23 ม.ค. 2567 10

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรม จักสานผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 1/2567

16 ม.ค. 2567 13

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและ Excellent Training Center

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ภาพกิจกรรม ประจำปี 2565

บริการประชาชนและสถานประกอบการ