การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ธ.ค. 2565 5

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างวัสดุฝึกยกระดับ ผู้ควบคุมรถยกสินค้า

1 ธ.ค. 2565 4

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์

24 พ.ย. 2565 5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกจักสาน รุ่นที่ 1

4 พ.ย. 2565 15

ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัว

2 พ.ย. 2565 18

สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2565

1 พ.ย. 2565 17

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2565

7 ต.ค. 2565 29

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส 4

7 ต.ค. 2565 32

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2566

28 ก.ย. 2565 38

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566

28 ก.ย. 2565 34

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: หลักสูตร การมัดหมี่

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ภาพกิจกรรม ประจำปี 2565

บริการประชาชนและสถานประกอบการ