การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ

29 ก.ย. 2566

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ จัดจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด

29 ก.ย. 2566

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ จัดจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

29 ก.ย. 2566

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ จัดจ้างเหมา บริการรักษาความปลอดภัย

29 ก.ย. 2566

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ จัดจ้างเหมาเช่าค่าบริการอินเตอร์เน็ต

29 ก.ย. 2566

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

27 ก.ย. 2566 1

จัดจ้างซ่อมแซมระบบประปา อาคารฝึกช่างเชื่อม

21 ก.ย. 2566 2

ประกาศผู้ชนะเสนอคราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม หลักสูตร การติดตั้งและบำรุงรักษาโซล่าเซล์

19 ก.ย. 2566 3

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม หลักสูตร การทำขนมเบเกอรึ่

19 ก.ย. 2566 3

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรม การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์

15 ก.ย. 2566 5

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและ Excellent Training Center

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ภาพกิจกรรม ประจำปี 2565

บริการประชาชนและสถานประกอบการ