การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

29 มี.ค. 2566 2

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกหลักสูตร การล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้าน รุ่นที่1/2566

22 มี.ค. 2566 6

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกหลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร รุ่นที่ 1/2566

22 มี.ค. 2566 5

ซื้อวัสดุฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน หลักสูตรบาริสต้ามืออาชีพ รุ่นที่ 1/2566

8 มี.ค. 2566 12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดงานวันมาตรฐาน 2566

23 ก.พ. 2566 16

ประกาศจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมล ยกระดับ

14 ก.พ. 2566 20

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566

6 ก.พ. 2566 26

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565 ครั้งที่ 2

18 ม.ค. 2566 35

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างวัสดุฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1/2566

14 ม.ค. 2566 44

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ฝึกยกระดับ การออกแบบติดตั้งประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ 1/2566

13 ม.ค. 2566 41

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: หลักสูตร การมัดหมี่

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ภาพกิจกรรม ประจำปี 2565

บริการประชาชนและสถานประกอบการ