การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะเสนอซื้อวัสดุทดสอบมาตรฐาน หลักสูตรช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ

5 เม.ย. 2567

ประกาศจ้างซ่อมครุภัณฑ์จอคอมพิวเตอร์ Lenovo โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 เม.ย. 2567

ประกาศจ้างซ่อมครุภัณฑ์อาคารอำนวยการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 เม.ย. 2567 3

ประกาศจัดซื้อเครื่องมือประกอบอาชีพ การบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตรสมัยใหม่ รุ่นที 2/2567

28 มี.ค. 2567 8

ประกาศจัดซื้อเครื่องมือประกอบอาชีพ การบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตรสมัยใหม่ รุ่นที 1/2567

28 มี.ค. 2567 8

ประกาศจัดทำป้ายไวนิล หลักสูตรการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ รุ่นที่ 2/2567

27 มี.ค. 2567 8

ประกาศจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมยกระดับ หลักสูตรการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ รุ่นที่ 2/2567

27 มี.ค. 2567 9

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุฝึก การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตร รุ่นที่ 2/2567

22 มี.ค. 2567 8

จัดซื้อจักรเย็บผ้าไฟฟ้า 79,900 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 มี.ค. 2567 11

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจักรเย็บผ้าไฟฟ้าาแบบกระเป๋าหิ้ว

21 มี.ค. 2567 11

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและ Excellent Training Center

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ภาพกิจกรรม ประจำปี 2567

บริการประชาชนและสถานประกอบการ